Історія СНТ

Історія Студентського наукового товариства тісно пов’язана з історією університету. Наш університет славиться по всій Україні та за її межами високим рівнем підготовки майбутніх спеціалістів. Глибше опанувати обрану спеціальність студентам допомагають як досвідчені викладачі,так і наполеглива самостійна робота. Для цього вони приходять на відповідні кафедри у позаурочний час, працюють в наукових лабораторіях і клініках у співдружності та під керівництвом своїх наставників — досвідчених професорів та доцентів.
Перші документальні свідчення про існування наукових студентських гуртків стосуються 1934 року, коли було засновано Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова.
З того часу в університеті з’явилися нові спеціальності, нові факультети, нові кафедри. Значно розширилось коло наукових гуртків. Зараз Студентське наукове товариство об’єднує 54 студентських наукових гуртки. В науково-дослідній роботі беруть участь майже 2000 студентів університету. Це студенти 1-6 курсів всіх факультетів, які проводять наукові дослідження під керівництвом науковців-викладачів із теоретичної медицини, акушерства та гінекології, педіатрії, стоматології, фармації, терапевтичних та хірургічних наук, профілактичної медицини тощо. Також працюють гуртки суспільних наук, історичний, філософії, фізико-хімічних, біологічних наук, іноземних мов, культурології та основ економічної теорії і соціології, основ педагогіки та українознавства.
Гуртки працюють на базі клінічних та теоретичних кафедр університету. Керують ними кращі досвідчені фахівці університету — доктори медичних наук, кандидати медичних наук (професори, доценти, асистенти).  
Зі Студентського наукового товариства вийшло не одне покоління науковців, що захистили кандидатські і докторські дисертації, здобули звання доцентів, професорів, академіків.
На базі університету щорічно проводяться, міжнародні наукові конференції студентів та молодих вчених, в яких беруть участь студенти з медичних вузів України, Росії, Молдови, Білорусі, Польщі та інших країн. Більше 800 студентів університету всіх факультетів і курсів демонструють і доповідають свої наукові дослідження за рік. Декілька років проводились Всеукраїнські студентські наукові конференції з дерматовенерології та внутрішніх хвороб.
Тези доповідей друкуються в збірнику матеріалів конференції. У 2009 році опубліковано більше 400 робіт студентів університету. Кращі доповіді відмічаються дипломами переможців.
Кращі роботи доповідались на Міжнародних, Всеукраїнських та міжвузівських студентських форумах, які проводились на базах ВНЗ України та країн СНД, в яких брали участь за останні чотири роки майже  100 студентів університету і отримали  дипломи переможця за кращу доповідь і кращу наукову роботу. Студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі „Фахівець» на кращу практичну роботу серед студентів-стоматологів, де відмічаються Почесними дипломами.
Студентське наукове товариство займається не тільки науковою діяльністю. До суспільного напрямку діяльності відносяться: просвітницька робота серед школярів по актуальних питаннях профілактики захворювань, підтримка дітей позбавлених батьківського піклування.
Однією з форм діяльності членів СНТ є організація проходження літньої практики в інших країнах. Медичну практику студенти Університету проходили в медичних університетах та академіях Польщі, Словаччини, Угорщини, Франції, Італії, Іспанії, США, Канаді, Голандії, Австії, Хорватії.

Сьогодні є всі підстави сподіватися, що студенти-науковці і надалі будуть продовжувати традиції та примножувати досягнення Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, починаючи ще одну, наступну сторінку його історії.