Рада СНТ

5Студентське наукове товариство (СНТ) – добровільне об’єднання https://chiefessays.net/ студентів, які активно приймають участь у науково-дослідній роботі університету.

Робота СНТ насамперед спрямована на об’єднання студентів, що займаються науковими дослідженнями.
Намагаючись йти в ногу з часом, головну мету своєї діяльності СНТ бачить у реалізації наукового та творчого потенціалу студентів.

Головним керівним органом narrative essay format є Рада СНТ. 

 

Склад Ради студентського наукового товариства ВНМУ імені М.І. Пирогова

Історія СНТ

Як стати членом Ради СНТ?